Productivity Tips for work-from-home Parents

Productivity Tips for work-from-home Parents

Phát video

20 phút

Google, Facebook, Apple đều sử dụng hệ thống OKR trên hệ thống KPI và đây là một hệ thống rất hiệu quả cho những người làm việc từ xa. Nhưng bạn có biết rằng OKRs cũng có thể được áp dụng cho việc nuôi dạy con cái?

Trong khóa học này, doanh nhân kiêm người cha làm việc tại nhà Alan Nguyễn sẽ hướng dẫn bạn cách bạn có thể tối đa hóa năng suất của mình với tư cách là phụ huynh làm việc tại nhà bằng cách sử dụng các kỹ năng và hệ thống mà anh ấy đã phát triển trong suốt sự nghiệp của mình.

Bắt đầu nào!