Mindfulness and Work

Mindfulness and Work

Phát video
ICF-logo.png
logo.png

27 phút

Mỗi buổi sáng chúng ta lại được sinh ra. Chúng ta làm gì hôm nay là điều quan trọng nhất. Hãy tham gia cùng Huấn luyện viên điều hành Brad Reed để giúp bạn thay đổi cách bạn sống và làm việc mãi mãi.

Bắt đầu nào!