Leading a High Performing Team

Leading a High Performing Team

Phát video
ICF-logo.png
logo.png

20 phút

Lãnh đạo một nhóm có hiệu suất cao bắt đầu bằng sự hiểu biết về một nhóm.

Trong khóa học này, Huấn luyện viên điều hành Brad Reed sẽ dạy bạn về cách xây dựng và lãnh đạo một nhóm hiệu suất cao và có thể mang lại kết quả có thể đo lường được.