Ep 27 feedback form.png
3.png
Ep 27 feedback form.png

Cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn về event nhé

Bạn đánh giá chung về trải nghiệm tại sự kiện như thế nàoVery dissatisfiedA bit dissatisfiedPretty satisfiedSatisfiedVery satisfiedBạn đánh giá chung về trải nghiệm tại sự kiện như thế nào
2.png