Becoming a High impact Leader

Becoming a High impact Leader

Phát video
ICF-logo.png
logo.png

30 phút

Cách lớn nhất duy nhất để có tác động tích cực đến hoạt động của tổ chức là tập trung vào sự phát triển của lãnh đạo.

Trong khóa học này, Giám đốc điều hành Brad Reed sẽ dạy bạn cách trở thành một nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn đến người khác và tổ chức.